שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

דור ה-Y

View descriptionShare

אומרים שהם מפונקים. שהם אדישים, חיים את הרגע ומשקיעים את כספם הדל בכאן ובעכשיו. מצד שני, גם אומרים שהם הדור המשכיל ביותר (פורמלית) מכל דור אחר שקדם לו, ושהמצוקה שאליה הם נקלעו נעוצה בעובדת היותם בני דור-ביניים בתקופה של שינויים חברתיים וכלכליים. האם דור ה-Y באמת אחראי לגורלו, או שמא מדובר בגזירת גורל שנדונה לכישלון? אורחים באולפן: פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג, חוקרים וחברי הסגל הבכיר באוני' חיפה.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,413 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,446 clip(s)