שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

עולמם הפנימי של האוטיסטים

View descriptionShare

למרות התפתחות המדע והרפואה לאורך השנים, נותר האוטיזם אבחנה מסתורית ולא מפוענחת. 'אוטיזם' הוא למעשה ספקטרום של מצבים המאופיינים בהפרעה התפתחויות ונוירולוגית, המגבילה את הלוקה בה בפן החברתי והתקשורתי. השבוע חל 'יום הגאווה האוטיסטי', שבו מציינים את מגוון הביטויים הרחב של הקשת האוטיסטית ומספקים הזדמנות להתבונן בה מקרוב.אורח באולפן: פרופ' עופר גולן, ראש המעבדה לחקר אוטיזם במחלקה לפסיכולוגיה באוני' בר אילן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,452 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,485 clip(s)