שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

לתפוס מעלית מלמטה למעלה

View descriptionShare

האם באמת מסוכן לדבר בסלולרי במעלית? / הפוליטיקה של בינה מלאכותית / האבולוציה של רב-תאיות / קרינה בעולם גיבורי העל / סנכרון מוחי, גופני והתנהגותי בעת דינמיקה קבוצתית / מה זה אנטי חומר והאם כוח המשיכה עובד גם עליו? / לקחת אחריות, לקבל אחריות או לשאת באחריות? / בינה מלאכותית בשירות נאס"א
מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: דימה קרנצוב 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,382 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,415 clip(s)