שַׁן דֻּבִּי שַׁן
שלושה שיודעים Three Who Know
שַׁן דֻּבִּי שַׁן
40:48 / 1:42:44