תרופות נוגדות כאב עלולות דווקא להחמיר את המצב
שלושה שיודעים Three Who Know
תרופות נוגדות כאב עלולות דווקא להחמיר את המצב
40:12 / 1:45:24