שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

חגיגה מ-א' ועד ת': יום הלשון העברית

View descriptionShare

גם כשאנו מדברים עברית, אנחנו לא תמיד מתכוונים למה שאנחנו חושבים שאנחנו מתכוונים. מתברר שהשימוש שאנו עושים במטבעות לשון שונים בדרך השגרה, נעשה באופן שגוי – שלא לומר הפוך – מהמשמעות הנכונה שלהם. ניצלנו את התכנית החגיגית כדי לסקור את העיקריים שבהם, וגם כדי לדבר על 'חידון העברית הגדול' (כן, יש דבר כזה), ועל אירועי היום החשוב הזה באקדמיה העברית ללשון

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,378 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,410 clip(s)