האם ניאנדרטלים היו קרניבורים?
שלושה שיודעים Three Who Know
האם ניאנדרטלים היו קרניבורים?
55:09 / 1:29:56