שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

כמה טוב שבאת הביתה

View descriptionShare

מה משפיע על שביעות הרצון שלנו ממקום המגורים? / רוב העומדים בראשות העיר הם גברים. הזדמנות לשוחח על מנהיגות ועל זכרי אלפא / ערים בעולם גיבורי העל / איך נמלים מקבלות החלטות במצבי אי וודאות? / קבלת החלטות ובטחון עצמי / מה קורה במוח שלנו בזמן קבלת החלטה? / מילים וצירופים סביב הבחירות המקומיות / איך התנהלו ערים בעולם העתיק מבחינת השירותים לאזרח?
מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקות: תמר בנימין, נועה רוקני, נועה טייב, טכנאי: דימה קרנצוב, סיוע בהפקה: מאיה לוי

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,410 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,443 clip(s)