מתי ולמה התחלנו לצרוך חלב?

View descriptionShare
Published Aug 10, 2022, 8:04 AM

ייתכן שרעב ומחלות יצרו את הסבילות ללקטוז אצל האירופים, כאשר החלב הגיע ליבשת לפני כ 9000 שנים // לראשונה התגלה חור שחור רדום מחוץ לגלקסיית שביל החלב // דרכי ההתגוננות של החיטה // המולקולה הקטנה שתנגיש את הטיפול האימונולוגי בסרטן לכלל החולים // הקשר בין אלימות מינית למחלות לב // פגיעוּתן הייחודית של נשים באירועי אקלים קיצוני // האם ציפורים הן בעצם דינוזאורים?
מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, הפקה: תמר בנימין וטל ניסן, טכנאי: תמיר צובארי

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1097 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1119 clip(s)