שלושה שיודעים Three Who Knowשלושה שיודעים Three Who Know

האם תוכנית טלוויזיה יכולה להפחית גזענות?

View descriptionShare

מחקר הראה כיצד מערך חינוכי בהשראת תוכנית הטלוויזיה ״סליחה על השאלה״ מפחית דעות קדומות ומקדם סובלנות בקרב תלמידי בית ספר יסודי בישראל / האם מתמטיקה היא מדע? / אורקות תוקפות סירות לחופי פורטוגל ואיש אינו יודע למה / הביאנלה לאמנות אקולוגית / בפינת השירה - נפרדים מטינה טרנר

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, הפקה: טל ניסן, איתי עשת, אניה קלזון, ביצוע טכני: דימה קרנצוב

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שלושה שיודעים Three Who Know

    1,459 clip(s)

שלושה שיודעים Three Who Know

שרון קנטור ומומחים לומדים ומלמדים דברים חדשים
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,492 clip(s)