TH News - รอดไปด้วยกันTH News - รอดไปด้วยกัน

เช็คด่วน!!! เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ต้องทำยังไงบ้าง HUDI Podcast: รอดไปด้วยกัน Ep.72

View descriptionShare

TH News รอดไปด้วยกัน

รายการที่จะรวบรวมข่าวฮอท ประเด็นร้อน และ แนะแนวทางการทำมาหากิน  ที่จะทำให้คุณ "รอดไปด้วย" ในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ มาย่อยให้ทุกคนได้ฟังกันแบบ ง่ายๆ ในสไตร์ 
79 clip(s)
Loading playlist

ขั้นตอนในการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 - วิธีการยื่นแบบฟอร์ม สปส. 9-02 สามารถทำได้ในช่องทางใดบ้าง? - หลักเกณฑ์ในการในการขอเลือกสถานพยาบาลอย่างไรเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน? - ถ้าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะใช้สิทธิได้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่?

--------------------------
รายการที่จะรวบรวมข่าวฮอท ประเด็นร้อน และ แนะแนวทางการทำมาหากิน 
ที่จะทำให้คุณ "รอดไปด้วย" ในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ มาย่อยให้ทุกคนได้ฟังกันแบบ ง่ายๆ ในสไตร์ ทิน โชคกมลกิจ

/////////////////////////////////////////////////////

ติดตามอัพเดท HUDI Podcast ได้ทาง Website - www.HUDIPODCAST.com 
Facebook - www.facebook.com/hudipodcast
Instagram/Twitter - @hudipodcast

#hudipodcast #รอดไปด้วยกัน #ทินโชคกมลกิจ #teroradio

 • Facebook
 • Twitter
 • WhatsApp
 • Email
 • Download

In 2 playlist(s)

 1. TH News รอดไปด้วยกัน

  79 clip(s)

 2. HUDI Podcast

  524 clip(s)

TH News - รอดไปด้วยกัน

รายการที่จะรวบรวมข่าวฮอท ประเด็นร้อน และ แนะแนวทางการทำมาหากิน  ที่จะทำให้คุณ "รอดไปด้วย" ในยุคเศรษฐ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 79 clip(s)