คุณพร้อมที่จะถอดหน้ากากอนามัย ใช้ชีวิตปกติเหมือนก่อนโควิดแล้วหรือยัง?
TH News - รอดไปด้วยกัน
คุณพร้อมที่จะถอดหน้ากากอนามัย ใช้ชีวิตปกติเหมือนก่อนโควิดแล้วหรือยัง?
00:00 / 10:16