אמיר וויטמן, יו"ר הליברלים בליכוד, על הקריאה לעובדי אלעל להתפקד לליכוד: "עבריינות לשמה", יום שני, 08 ביולי, 2019

View descriptionShare
Published Jul 8, 2019, 9:25 AM
אמיר וויטמן, יו"ר הליברלים בליכוד, על הקריאה לעובדי אלעל להתפקד לליכוד: "עבריינות לשמה", יום שני, 08 ביולי, 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

TEL AVIV RADIO

???? ?????????? ?? ???? ?? ????
Social links
Recent clips
Browse 13291 clip(s)