SustainabilitySustainability

Stresstest forretningsmodellen!

View descriptionShare

Sustainability

Hør podcasten Sustainability og bli oppdatert på den raske utviklingen innen bærekraftsfeltet i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og vitens 
9 clip(s)
Loading playlist

Hvilke forretningsbeslutninger må bedriftsledere ta i dag for å rigge seg for fremtidens nullutslippssamfunn?

Dette er ett av spørsmålene vi stiller Martin Skancke, leder av det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050.

Podkasten er produsert av Jonas Bjørnes, rådgiver i søsterselskapet First House.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Sustainability

    9 clip(s)

Sustainability

Hør podcasten Sustainability og bli oppdatert på den raske utviklingen innen bærekraftsfeltet i skjæ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 9 clip(s)