71: מה שלמדנו מהפקת כנס אונליין
Startup for Startup ⚡ by monday.com
71: מה שלמדנו מהפקת כנס אונליין
00:00 / 28:53