96: בניית גשר בין הפרודקט למחלקות שעובדות מול לקוחות (English)
Startup for Startup ⚡ by monday.com
96: בניית גשר בין הפרודקט למחלקות שעובדות מול לקוחות (English)
00:00 / 39:31