81: יסודות SaaS Metrics 02: מה זה ARR, ולמה זה חשוב?
Startup for Startup ⚡ by monday.com
81: יסודות SaaS Metrics 02: מה זה ARR, ולמה זה חשוב?
00:00 / 22:43