68: יצירת תהליכי עבודה משותפים בתנאי משבר - איך תרמנו את חלקנו למאבק הלאומי בקורונה
Startup for Startup ⚡ by monday.com
68: יצירת תהליכי עבודה משותפים בתנאי משבר - איך תרמנו את חלקנו למאבק הלאומי בקורונה
00:00 / 37:42