54: מטריקות שמניעות את החברה (ערן זינמן ורועי מן)
Startup for Startup
54: מטריקות שמניעות את החברה (ערן זינמן ורועי מן)
00:00 / 47:48