49: ראיונות משתמשים - דאטה זה לא רק מספרים
Startup for Startup ⚡ by monday.com
49: ראיונות משתמשים - דאטה זה לא רק מספרים
00:00 / 55:46