42: משנים את מודל התמחור
Startup for Startup ⚡ by monday.com
42: משנים את מודל התמחור
00:00 / 47:56