36: מה עושים יום אחרי שסוגרים חברה
Startup for Startup ⚡ by monday.com
36: מה עושים יום אחרי שסוגרים חברה
00:00 / 47:39