18: הובלה מתוך מנהיגות -  Individual Contributor
Startup for Startup ⚡ by monday.com
18: הובלה מתוך מנהיגות - Individual Contributor
00:00 / 47:40