17: כשמפתחים ונציגי תמיכה עובדים יחד - Dev of the Day
Startup for Startup ⚡ by monday.com
17: כשמפתחים ונציגי תמיכה עובדים יחד - Dev of the Day
00:00 / 40:52