14: על מנוע הצמיחה שעדיין לא פיצחנו - שותפויות עסקיות
Startup for Startup ⚡ by monday.com
14: על מנוע הצמיחה שעדיין לא פיצחנו - שותפויות עסקיות
00:00 / 48:02