63: עקרונות לעיצוב בפשטות 01 - לספר סיפור
Startup for Startup ⚡ by monday.com
63: עקרונות לעיצוב בפשטות 01 - לספר סיפור
00:00 / 30:06