62: עקרונות לעיצוב בפשטות 00
Startup for Startup ⚡ by monday.com
62: עקרונות לעיצוב בפשטות 00
00:00 / 35:16