230: התכוננות לתרחיש הגרוע ביותר (עינת גז, Papaya Global)
Startup for Startup
230: התכוננות לתרחיש הגרוע ביותר (עינת גז, Papaya Global)
00:00 / 19:40