225: על עבודה משותפת בין ההנהלה לבורד (רועי מן ואבי אייל)
Startup for Startup
225: על עבודה משותפת בין ההנהלה לבורד (רועי מן ואבי אייל)
00:00 / 46:27