223: אלטרנטיב - איך בונים חברה שנשארת מצליחה לאורך 30 שנה (גיל שויד, צ׳ק פוינט)
Startup for Startup
223: אלטרנטיב - איך בונים חברה שנשארת מצליחה לאורך 30 שנה (גיל שויד, צ׳ק פוינט)
00:00 / 45:12