209: מפצחים A/B טסטינג 2.0 (אלדר מוזיקנסקי ומיכאל אלבז)
Startup for Startup ⚡ by monday.com
209: מפצחים A/B טסטינג 2.0 (אלדר מוזיקנסקי ומיכאל אלבז)
00:00 / 37:39