186: על שימור עובדים, או: מה עושים כשעובד טוב מגיע למיצוי
Startup for Startup ⚡ by monday.com
186: על שימור עובדים, או: מה עושים כשעובד טוב מגיע למיצוי
00:00 / 33:26