160: אלטרנטיב - על מיזוגים ורכישות כאסטרטגיית צמיחה. אורח: תומר בר זאב (איירון סורס)
Startup for Startup ⚡ by monday.com
160: אלטרנטיב - על מיזוגים ורכישות כאסטרטגיית צמיחה. אורח: תומר בר זאב (איירון סורס)
00:00 / 58:24