159: בקצרה - על העקרונות שבבסיס התרבות הארגונית שלנו
Startup for Startup ⚡ by monday.com
159: בקצרה - על העקרונות שבבסיס התרבות הארגונית שלנו
00:00 / 18:42