153: אלטרנטיב - על העברת השליטה בחברה. אורחים: נדיר יזרעאל ויבגני דיברוב (ארמיס)
Startup for Startup ⚡ by monday.com
153: אלטרנטיב - על העברת השליטה בחברה. אורחים: נדיר יזרעאל ויבגני דיברוב (ארמיס)
00:00 / 1:02:48