152: איפה עובדים יכולים לפגוש כסף במהלך חיי סטאראטפ
Startup for Startup ⚡ by monday.com
152: איפה עובדים יכולים לפגוש כסף במהלך חיי סטאראטפ
00:00 / 47:25