148: על סגירה של חברה והשיעורים שבדרך
Startup for Startup ⚡ by monday.com
148: על סגירה של חברה והשיעורים שבדרך
00:00 / 45:49