147: בקצרה - על שלוש טעויות ומה שלמדנו מהן
Startup for Startup ⚡ by monday.com
147: בקצרה - על שלוש טעויות ומה שלמדנו מהן
00:00 / 13:41