232: הגיוס הראשון - מה חשוב לדעת על תכנון ראנווי (עם רון רייטר, Sentra)
Startup for Startup
232: הגיוס הראשון - מה חשוב לדעת על תכנון ראנווי (עם רון רייטר, Sentra)
00:00 / 43:23