Speak My Language
Thiên hướng sáng tạo mang lại cuộc sống hạnh phúc
00:00
07:00

Nói ngôn ngữ của tôi

Nghe các cuộc trò chuyện về những người Úc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ sống tốt với người khuyết tật. Người khuyết tật và các diễn giả khách mời khác chia sẻ những câu chuyện, lời khuyên và nguồn lực về các địa điểm và hoạt động có thể tiếp cận và hòa nhập trên khắp nước Úc. Nói ngôn ngữ của tôi (Khuyết tật) được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội Khối thịnh vượng chung. Chương trình này do Hội đồng Cộng đồng Dân tộc New South Wales chủ trì và tự hào được thực hiện thông qua mối quan hệ đối tác mang tính lịch sử giữa tất cả các Hội đồng Cộng đồng Dân tộc và Đa văn hóa của Tiểu bang và Lãnh thổ trên khắp nước Úc.