התבודדות Solitude
בין א.ב. יהושע לנתניהו ואולמרט
00:00
31:47