התבודדות Solitude
עשור הקוסמים: הערך של התוכן, בין פילוספיה לנטפליקס
00:00
39:49