Asikhulume: Umkhwenyethu utlhorisa udadwethu umbeka isandla sesimkhalime kanengi kodwana akalisi, simzise njani udade
Sizigedlile
Asikhulume: Umkhwenyethu utlhorisa udadwethu umbeka isandla sesimkhalime kanengi kodwana akalisi, simzise njani udade
00:00 / 1:05:01