מדברים עם שי האוזמןמדברים עם שי האוזמן

שון דוסון מדבר עם שי האוזמן

View descriptionShare
No description provided
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מדברים עם שי האוזמן

    32 clip(s)

מדברים עם שי האוזמן

אנשי הספורט הבכירים, הבולטים והמסקרנים ביותר בישראל שמים הכל על השולחן בשיחה צפופה עם שי האוזמן.
Social links
Recent clips
Browse 32 clip(s)