בן גביר: "לא צריך לאזוק את גנץ ולפיד, אבל שיגלו אחריות"
שרון כידון
בן גביר: "לא צריך לאזוק את גנץ ולפיד, אבל שיגלו אחריות"
00:00 / 17:59