דובר ההסתדרות: הצענו פשרה לשני הצדדים, הפערים לא גדולים
שרון כידון
דובר ההסתדרות: הצענו פשרה לשני הצדדים, הפערים לא גדולים
00:00 / 06:28