החיסון החדש לשלבקת, ומה למדנו מהקורונה?
שרון כידון
החיסון החדש לשלבקת, ומה למדנו מהקורונה?
00:00 / 10:10