చంద్రుడిపై చంద్రయాన్-3 రికార్డు చేసిన దృశ్యాలంటూ కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎంత నిజముందో తెలుసుకుందాం!
అరెయ్! ఇది నిజం బ్రో...
చంద్రుడిపై చంద్రయాన్-3 రికార్డు చేసిన దృశ్యాలంటూ కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎంత నిజముందో తెలుసుకుందాం!
00:00 / 02:31