המחסור בצ'יפים גובה קורבן נוסף. מתי הוא ייגמר?
בזמן שעבדתם
המחסור בצ'יפים גובה קורבן נוסף. מתי הוא ייגמר?
00:00 / 45:19