הון - שלטון - זקני ציון
בזמן שעבדתם
הון - שלטון - זקני ציון
00:00 / 38:20